Загальні умови надання послуг у студії Face Workout

 

 1. Вступні положення та визначення

1.1 Ці Загальні положення та умови (далі - "ЗУУ") регулюють правові відносини між компанією

Назва компанії: Барбора Бакошова - teambakosova
Місцезнаходження офісу: Ожволдікова 2006/10, 841 02, Братислава, Словацька Республіка
Зареєстровано в реєстрі Окружного суду Братислави, номер торгового реєстру: 110-307111
ID: 54212774
Ідентифікатор ПДВ: Продавець не є платником податку на додану вартість

А за компанією

Назва компанії: ABAVAB s.r.o. з місцезнаходженням за адресою: Ožvoldíkova 2006/10, 841 02, Братислава Ідентифікаційний номер: 52869342, зареєстрована в Комерційному реєстрі Окр. Суду BA I, вх. 143381/B, (далі - "Виконавець"), який керує студією Face Workout Studio
та Клієнтів

a) вітчизняна юридична особа або фізична особа-підприємець у розумінні загальнообов'язкового законодавства Словацької Республіки, або іноземна юридична особа чи фізична особа, яка відповідає характеристикам підприємця згідно з відповідним іноземним правопорядком, що її регулює, і ці особи діють у межах своєї професії, бізнесу або підприємницької діяльності,

b) вітчизняною або іноземною фізичною особою, яка не є підприємцем у розумінні відповідних загальнообов'язкових правових норм і не діє в рамках професії, бізнесу або підприємницької діяльності при наданні послуг і продажу товарів Оператору.

ОУП публікуються в приміщенні в доступному місці, а також на веб-сайті Оператора: https://www.faceworkoutstudio.sk/sk.

1.2 Підписанням реєстраційної форми або іншим очевидним способом висловлюючи свою згоду з цими ОУП (але не пізніше, ніж кожного разу, починаючи користуватися Послугами Оператора або купуючи товари у Оператора), Клієнт підтверджує, що він ознайомився з текстом ОУП, умовами захисту персональних даних, Регламентом роботи, Порядком розгляду скарг Оператора, Політикою безпеки Оператора та іншими нормативними актами або іншими документами Оператора, з якими можна ознайомитися на Сайті Оператора https://www.faceworkoutstudio.sk/.

1.3 Якщо інше не погоджено в письмовій формі, ці ОУЗ застосовуються до правовідносин між Клієнтом і Оператором.

 1. Визначення та умови використання

2.1 "Акція" - це одноразовий продукт або Послуга зі спеціальними умовами, які не вказані в Прейскуранті. Акція тарифікується за окремою ціною і не поширюється на Корпоративних клієнтів. Умови Акції, в тому числі ціна та термін її використання, будуть опубліковані Оператором на обраних Сайтах та на Сайті.

2.2 "Активація Послуги" означає дію Клієнта, яка робить Послугу функціонально доступною, або шляхом зазначення початку її використання через Акаунт Клієнта під час Замовлення, або негайно для обмеженої в часі Послуги без зазначення її початку, щоб дозволити Клієнту фактично користуватися Послугою. 

2.3 "Вигідний ваучер" - це обраний ваучер, прийнятий Оператором в рамках договірних відносин з третьою особою, яка має право на поповнення Кредиту на Кредитному рахунку Клієнта, зазначеному на Вигідному ваучері, або має спеціальний код на Вигідному ваучері. Оператор зобов'язується поповнити Кредит у відповідній сумі на Кредитний рахунок Клієнта протягом 72 годин з моменту доставки Ваучера на вигоду до конкретного Закладу Оператора та його перевірки уповноваженою особою.

2.4 "Правила безпеки та інші правила" означають закони, постанови, стандарти та інші правила захисту життя і здоров'я, що діють і діють на момент використання Клієнтом Послуг, які Клієнт зобов'язаний дотримуватися, і які прямо або лише опосередковано стосуються безпеки і захисту життя і здоров'я при використанні Послуг в процесі експлуатації. Вступаючи в Навчання, Клієнт підтверджує, що він ознайомився з усіма правилами безпеки та іншими правилами, опублікованими в обраних Приміщеннях для обраних Послуг Оператора, і що він погоджується і зобов'язується дотримуватися їх у повному обсязі.

2.5 "Ціна Послуги (Послуг)" визначається відповідно до Закону № 18/1996 Зб. законів про ціни, зі змінами та доповненнями, як договірна ціна і складається з суми цін відповідно до чинного Прейскуранта на всі окремі дії, що надаються в рамках Послуги, або з ціни окремої Послуги. Ціна Послуги вказана в чинному Прейскуранті на надання Послуг, включаючи відповідну ставку податку на додану вартість згідно з правовими нормами, що діють на момент надання Послуги.

2.6 "Ціна товару" встановлюється шляхом переговорів відповідно до Закону № 18/1996 Зб. законів про ціни, зі змінами та доповненнями, і є договірною ціною. Ціна товару вказана в чинному Прейскуранті, включаючи відповідну ставку податку на додану вартість згідно з положеннями законодавства, що діють на момент придбання товару.

2.7 "Прейскурант" означає перелік Послуг і товарів, що надаються Оператором, включаючи ціни на окремі Послуги, що надаються, товари, що продаються, доплати, Оператором в Студії, а також може включати тривалість Послуги та інші умови її використання обраних Послуг, варіанти придбання, умови скасування Бронювань та інші умови надання окремих Послуг. Прейскурант доступний для перегляду онлайн на Веб-сайті, а також на видному місці в кожному Центрі. Оператор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати інформацію, що міститься в Прейскуранті.

2.8 "Студія" або "Діяльність" означає Студію фейсворкауту, заклад для фізичних вправ та благоустрою, що працює в нежитловому приміщенні за адресою: вул. Замоцька, 20, 811 01, Братислава, Братислава.

2.9 "Клієнт" означає :

фізична особа, яка досягла 15 років, або юридична особа, яка має право користуватися послугами, що надаються Оператором у Студії.

Якщо інше не передбачено цими ОУП або Оператором в окремих Послугах, ідентифікація Клієнта при кожному вході в Послугу здійснюється шляхом перевірки за допомогою дійсного документа, що посвідчує особу. У зв'язку з тим, що юридична особа як така в силу свого існування не може користуватися Послугами, від імені юридичної особи Послугами користується призначена нею фізична особа, на яку в рівній мірі поширюються права та обов'язки, передбачені цими ОУП. Умови доступу до Сайту та Послуг можуть регулюватися Оператором по-різному на кожному Сайті з урахуванням безпеки та здоров'я Клієнтів.

2.10 "Замовлення" - пропозиція про укладення Договору, яка має форму, зокрема, письмового, усного або телефонного вираження зацікавленості в обов'язковому укладенні Договору та наданні Оператором обраних Послуг і Товарів

2.11 "Наглядовий орган" означає Словацьку торгову інспекцію, Центральну інспекцію Словацької торгової інспекції, а/с 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, або відповідну інспекцію Словацької торгової інспекції відповідно до місцевої юрисдикції Установи.

2.12 "Дійсний документ, що посвідчує особу" означає посвідчення особи відповідно до Закону № 395/2019 Зб. зак. Про посвідчення особи та про внесення змін і доповнень до деяких законів, зі змінами та доповненнями, або паспорт як проїзний документ

647/2007 Зб. про проїзні документи та про внесення змін і доповнень до деяких законів, зі змінами та доповненнями.

2.13 "Регламент" - короткий виклад прав та обов'язків Підопічного або будь-якої іншої особи, яка бере участь у Дослідженні, складений Оператором. Приєднуючись до Навчання, Клієнт підтверджує, що він прочитав, погоджується і зобов'язується дотримуватися всіх положень Регламенту в повному обсязі. Регламент доступний у приміщенні. Оператор залишає за собою право вносити зміни до Регламенту.

2.14 "Рекламна послуга", якщо інше не зазначено в Прейскуранті, - це надання Оператором Клієнту безкоштовної послуги в Студії.

2.15 "Бронювання" - бронювання Клієнтом обраної Послуги за допомогою опцій, визначених Оператором, та на умовах, викладених у Прейскуранті.

2.14 "Послуга" - послуга, що надається Оператором у Студії в замовлену дату, яка являє собою зобов'язання Оператора надати Клієнту обрані Послуги на умовах, викладених у Договорі та цих ОУП.

2.15 "Споживач" означає фізичну особу, яка, розміщуючи обов'язкове замовлення на послугу та заповнюючи інформаційну анкету, не є підприємцем у розумінні відповідного загальнообов'язкового законодавства і не діє в рамках своєї підприємницької діяльності, заняття або професії.

2.16 "Анулювання замовлення" - можливість відмовитися від замовленої Послуги до встановленого Клієнтом часу її початку та відповідно до умов, визначених для конкретної Послуги в Прейскуранті.

2.17 "Анулювання" означає скасування Бронювання в Особистому кабінеті Клієнта відповідно до цих ОУЗД.

2.18 "Тренер" - особа, яка проводить індивідуальні або групові заняття в Студії та має договірні відносини з Оператором.

2.19 "Веб-сайт" - веб-сайт Оператора, www.faceworkoutstudio.sk, за допомогою якого здійснюється доступ до Особистого кабінету Клієнта через відповідний інтерфейс Веб-сайту/Інтернет-додатку та виконуються обрані Клієнтом дії, дозволені Оператором

2.20 "Обліковий запис Клієнта" - це обліковий запис, створений Клієнтом одним із способів, наданих Оператором, а саме за допомогою обладнання в приміщенні Оператора або на Веб-сайті Оператора за допомогою стандартних інтернет-браузерів або будь-яким іншим способом. Якщо не вказано інше, наявність Облікового запису Клієнта є умовою користування Послугами Оператора. Доступ до Особистого кабінету Клієнт може отримати за допомогою Веб-сайту після введення зареєстрованої адреси електронної пошти та обраного пароля, а також у приміщенні Оператора за допомогою внутрішнього пристрою після ідентифікації Клієнта за допомогою дійсного документа, що посвідчує особу.

2.21 "Договір" означає Договір про надання послуг/купівлю товарів, Договір про заповнення інформаційної анкети та Політику конфіденційності та захисту персональних даних (Політика конфіденційності), Політику розгляду скарг Оператора, Регламент роботи та будь-які інші договірні документи, які застосовуються до обраних Послуг і які визначаються як частина правовідносин між Клієнтом та Оператором.

2.22 "Відповідальна особа" - співробітник Оператора або інша особа, уповноважена Оператором здійснювати нагляд за використанням Клієнтом Послуг, консультувати, інструктувати або здійснювати будь-яку іншу діяльність, безпосередньо пов'язану з діяльністю Клієнта в Студії і використанням Послуг, що надаються Оператором.

 1. Реєстрація клієнта

3.1 Умовою реєстрації та заповнення інформаційної анкети і створення Облікового запису Клієнта є правдиве заповнення всіх необхідних даних для кожної обраної форми реєстрації, а також надання всіх необхідних документів (наприклад, пред'явлення дійсного документа, що посвідчує особу). У випадку, якщо Підопічний відмовляється виконати всі умови, що вимагаються для даної форми реєстрації, або відмовляється надати запитувані документи, Підопічний не буде допущений до Студії та/або не матиме права користуватися Послугою.

3.2 Новий Клієнт, який не є користувачем послуг Оператора, тобто не має належним чином створеного Облікового запису Клієнта, зобов'язаний зареєструватися/заповнити інформаційну анкету/створити Обліковий запис Клієнта одним із способів, запропонованих Оператором в Операторі, до першого входу в Послугу.

 1. Оплата послуг та умови оплати

4.1 Клієнт переважно сплачує ціну за Послуги на основі послуги, що надається безпосередньо на Сайті.

4.3 У разі неможливості здійснити платіж відповідно до попередніх пунктів, Клієнт зобов'язаний використати інший з доступних способів оплати. Витрати на переказ коштів покладаються на Клієнта, і будь-які комісії стягуються не Оператором, а суб'єктом, який організовує переказ коштів.

4.4 Усі платежі, які Клієнт зобов'язаний сплачувати Оператору і які пов'язані з умовами користування Клієнтом Послугами Оператора, викладені в цих ОУП і в Прейскуранті.

 1. Введення в експлуатацію та надання послуг

5.1 Доступ до Сайту та надання Послуг Оператором відбувається тільки після виконання Клієнтом усіх умов відповідно до ОУП.

 1. Дефекти Послуг, гарантійний термін та обов'язок Клієнта щодо їх усунення

6.1 У разі виявлення дефекту в Послугах, що надаються Оператором, Клієнт зобов'язаний дотримуватися чинного Порядку розгляду скарг Оператора.

6.2 Якщо Клієнт користується Послугами, незважаючи на те, що Клієнт заявляє про їх дефектність, Клієнт відмовляється від права на пред'явлення претензій, а надання Послуг вважається беззастережно прийнятим Клієнтом.

6.3 Порядок розгляду скарг регулюється Процедурою розгляду скарг Оператора.

 1. Відповідальність за пошкодження

7.1 Оператор несе відповідальність за виконання своїх договірних зобов'язань з належною ретельністю.

7.2 Клієнт не має права на відшкодування збитків, завданих його власними навмисними або необережними діями або навмисними/необережними діями третіх осіб, які перебувають у Студії з його відома.

7.3 Клієнт несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну майну Оператора, навіть якщо це сталося через недбалість, непрофесійне поводження, а також за шкоду, заподіяну майну та/або здоров'ю третіх осіб у Студії, навіть якщо це сталося через недбалість, непрофесійне поводження. Клієнт зобов'язується відшкодувати потерпілій стороні заподіяну таким чином шкоду в повному обсязі.

Підопічний зобов'язується дбайливо ставитися до обладнання/майна Оператора або обладнання/майна, що використовується/орендується/наймається/обслуговується Оператором та знаходиться в приміщенні Студії. Оператор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю або майну, спричинену поводженням Клієнта з порушенням умов Договору.

7.4 Оператор не несе відповідальності за пошкодження речей, принесених або залишених у приміщенні під час користування Послугами, якщо вони залишені за межами місць, відведених Оператором. Якщо Клієнт під час користування Послугами залишає в місцях, відведених Оператором, речі, які окремо або в сумі двох або більше предметів перевищують вартість 100 євро (цінна річ), Клієнт зобов'язаний повідомити про це Відповідальну особу і здати їх на зберігання в сейф, в іншому випадку Оператор не несе відповідальності за пошкодження, крадіжку, знецінення речей, що перевищують зазначену суму. Оператор несе відповідальність за пошкодження речей у розумінні Договору та положень відповідного загальнообов'язкового правового регулювання. Право на відшкодування необхідно пред'явити Оператору без невиправданої затримки.

7.5 Ні Відповідальна особа, ні Оператор не несуть відповідальності за використання Клієнтом Послуг, а також не зобов'язані надавати Клієнту поради, інструкції або будь-яку іншу діяльність, безпосередньо пов'язану з діяльністю Клієнта в Студії.

7.6 У випадку, якщо не з вини Оператора, або внаслідок рішень державних органів (наприклад, у зв'язку із запобіганням наслідків поширення небезпечної інфекційної хвороби людини COVID-19 заходами державних органів у сфері охорони здоров'я або інших обставин), або форс-мажорних обставин Абонент не зможе користуватися замовленими/передплаченими Послугами в початково узгоджену дату або обсязі, Клієнт визнає, що в цих випадках Оператор наполягатиме на виконанні решти Договору, якщо інше не буде погоджено з Клієнтом. Для уникнення сумнівів, у випадках, зазначених у попередньому реченні, Оператор повинен повідомити Клієнта про те, що він наполягає на виконанні решти зобов'язань.

7.7 Клієнт, який завдає шкоди Оператору та/або третім особам, несе за неї відповідальність відповідно до положень статті 420 Закону № 40/1964 Зб. законів (Цивільний кодекс) з наступними змінами та доповненнями.

7.8 Оператор не несе відповідальності за зміст, безпомилковість, правильність і функціональність сайтів третіх осіб, посилання на які містяться на Сайті.

 1. Спеціальні положення

8.1 Оператор залишає за собою право обмежувати продаж окремих Послуг/надання окремих Послуг Студії.

8.2 Оператор може надати Клієнту знижку при придбанні декількох Послуг. Знижки надаються відповідно до поточної пропозиції Оператора, юридичного права на знижку не існує.

8.3 Оператор надає Клієнту Послуги за Ціною за Послуги, встановленою в Прейскуранті Оператора та відповідно до Договору та ОУЗ/Умов.

8.4 Клієнт має право користуватися Послугами тільки в обсязі та в порядку, визначеному цими ОУП, Договором. Якщо такий спосіб не визначений, Клієнт має право користуватися Послугами виключно у спосіб, що є звичайним для використання Послуг.

8.5 Якщо інше не буде визначено Оператором в односторонньому порядку, у разі виникнення додаткових зобов'язань Оператора, які будуть пов'язані з рішеннями органів публічної влади (органів державної влади або органів місцевого самоврядування) або втручанням обставин непереборної сили, на підставі яких надання Послуг Оператора буде тимчасово неможливим протягом певного, або на момент прийняття такого рішення, невизначеного строку, Клієнт визнає та погоджується з тим, що Послуги, відповідно Послуги, не будуть надаватися Оператором протягом певного, або на момент прийняття такого рішення, періоду. Період доступності Послуг за Передплатою не продовжується прямо пропорційно періоду, протягом якого надання Послуг Оператором є неможливим (наприклад, зобов'язання тимчасово обмежити або закрити Послуги у зв'язку з поширенням захворювання COVID - 19).

8.6 Оператор не надає інформацію про третіх осіб, контактні дані та історію відвідувань.

8.7 Оператор залишає за собою право змінювати графік надання обраних Послуг без права на відшкодування Ціни за попередньо оплачені Послуги. Вищезазначене також стосується тих Послуг, на які Клієнт здійснив бронювання.

Спеціальні положення щодо бронювання послуг

8.8 Бронювання Послуги, яке передбачає Опцію бронювання згідно з Прейскурантом, якщо інше не зазначено в Прейскуранті, може бути скасоване Клієнтом без стягнення плати до її запланованого початку, але не пізніше часу, зазначеного в Прейскуранті.

8.9 У випадку, якщо Клієнт не прибуде вчасно на заброньовані Послуги, Бронювання буде анульовано в момент його початку, без права на відшкодування вартості Послуги, якщо це була попередньо оплачена Послуга.

8.10 Бронювання Послуг може бути здійснене за допомогою Веб-сайту або будь-яким іншим способом, доступним на Сайті Оператора на той момент. Передумовами успішного бронювання обраних Послуг є надання запитуваних даних, підтвердження придбання Послуги та її підписки на певний період часу, на який Послуга буде заброньована.

Спеціальні положення щодо прав та обов'язків Клієнтів та Оператора

8.11 Оператор має право контролювати дотримання Клієнтами або особами, які користуються Послугами Оператора, зобов'язань, зазначених у цій ОУП. У разі невиконання Клієнтом своїх зобов'язань Оператор має право вжити адекватних заходів, включаючи відмову в наданні Послуги, без будь-яких претензій з боку Клієнта до Оператора.

8.12 У разі порушення Клієнтом своїх зобов'язань за цією ОУП, а також у разі наявності на акаунті Клієнта зареєстрованого невиконаного зобов'язання Клієнта перед Оператором, Оператор залишає за собою право відмовити Клієнту в доступі до Засобу та наданні окремих Послуг Оператора.

8.13 У разі серйозного порушення Клієнтом своїх зобов'язань Оператор має право розірвати Договір. Під серйозним порушенням Договору розуміється, зокрема a) надання неправдивих відомостей про свою особу b) неодноразове порушення положень Договору (мінімум 2 рази) c) недотримання Правил внутрішнього розпорядку d) невиконання вказівок Відповідальної особи e) винне заподіяння шкоди майну Оператора f) заподіяння шкоди здоров'ю третіх осіб, які перебувають у Студії, реклама іншого фітнес-центру, або постачальника аналогічних послуг, що надає Оператор у Центрі g) спонукання інших Підопічних до користування послугами третіх осіб, які є конкурентами Послуг Оператора h) застосування стимуляторів у приміщеннях за допомогою голок або інших зовнішніх (позатілесних) засобів, i) продаж або надання заборонених речовин або інших товарів Підопічним. Відмова від Договору набуває чинності з моменту повідомлення про це Клієнта. У разі відмови Оператора від Договору з причин, викладених вище, Клієнт не має права на компенсацію або повернення Ціни послуги, навіть її пропорційної частини, якщо Оператор не вирішить інакше. Однак відмова від Договору не впливає на права та обов'язки, що виникли до моменту відмови від Договору, право на відшкодування збитків, а також на вирішення спорів між Клієнтом та Оператором. Сторони не зобов'язані відшкодовувати одна одній взаємне виконання, надане до моменту набрання чинності розірвання Договору.

8.14 У випадку, якщо Клієнт не може продовжувати користуватися Послугами, що надаються Оператором, через стан здоров'я або інші обґрунтовані обставини і не може вичерпати Послуги, Клієнт має можливість використати кошти для придбання продуктів, що надаються Оператором у Студії.

 1. Загальні, перехідні та прикінцеві положення

9.1 Ці ОУП вступають в силу з 01.09.2022 і замінюють собою опубліковані Загальні умови надання послуг (ЗУП) в Face Workout Studio в повному обсязі.

9.2 Оператор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ці ОУП в будь-який час протягом дії Договору або користування Послугами. Оператор повідомляє про зміну ОУП у Навчальному кабінеті, а також за допомогою повідомлення, опублікованого на Веб-сайті. 

9.3 У разі односторонньої зміни положень ОУП Клієнт має право розірвати Договір у письмовій формі протягом 14 днів з моменту повідомлення про таку зміну; якщо Договір не буде розірвано, дії Клієнта вважатимуться прийняттям нової редакції ОУП.

9.4 Оператор і Клієнт завжди зобов'язані дотримуватися чинних на даний момент положень ОУЗД.

9.5 Правовідносини, укладені на основі анкети та/або ОУЗ, які прямо не врегульовані, регулюються виключно законодавством Словацької Республіки:

 1. a) по відношенню до Споживачів - нормами цивільного права, а саме Цивільним кодексом;
 2. (b) по відношенню до інших осіб (не згаданих у пункті (а) вище) за нормами комерційного права, а саме Господарського кодексу та інших загальнообов'язкових правових актів

9.7 Контролер забезпечує захист персональних даних осіб (Клієнтів), які є фізичними особами, відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних), при цьому Клієнт надає більш детальну інформацію про обробку своїх персональних даних в документі "Принципи обробки персональних даних", який опублікований на Сайті.

9.8 Оператор приймає пропозиції Клієнта за адресою, зазначеною в ідентифікації Оператора в цих ОУЗ та за адресою електронної пошти info@faceworkoutstudio.sk. 

9.9 Якщо інше не зазначено в ОКУ, Оператор і Клієнт погоджуються, що взаємна комунікація і доставка документів можуть здійснюватися за допомогою надісланих документів:

 1. a) особисто, поштою - на адресу зареєстрованого офісу, внесеного до відповідного торгового реєстру або іншого реєстру, або на адресу постійного місця проживання,
 2. б) електронною поштою (email) - на адресу, визначену Оператором та Клієнтом

9.10 Документ/повідомлення вважається належним чином доставленим (i) при відправленні електронною поштою - з моменту формування підтвердження машиною, через яку відправлено документ/повідомлення, (ii) при відправленні поштою - на сьомий день з дати відправлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення, (iii) при особистому врученні - з дати отримання або відмови від отримання адресатом. Про будь-яку зміну адреси для доставки документів Оператор і Клієнт повинні негайно повідомити один одного. 

9.11 Якщо виникають обставини, виникнення, перебіг і наслідки яких не залежать від дій і процедур Оператора (форс-мажор) або обставини на стороні Клієнта, на підставі яких Клієнт не користується замовленими, оплаченими і наданими Послугами повністю або частково, Клієнт не має права на відшкодування або знижку з Ціни Послуг, а також не має права на будь-яку компенсацію або відшкодування збитків у будь-якому обсязі. Оператор не несе відповідальності за короткочасне зниження якості Послуг, перебої або збитки, спричинені форс-мажорними обставинами (vis maior). Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) розуміються, зокрема, стихійні лиха, природні катаклізми, страйки, дорожньо-транспортні пригоди, непередбачувані збої на об'єктах Оператора (наприклад, перебої в постачанні комунальних послуг, води тощо), зобов'язання, покладені на Оператора за рішенням органів державної влади, а також інші обставини.

9.12 Якщо будь-яке положення ОУЗТ стає недійсним, неефективним або таким, що не підлягає примусовому виконанню в зазначеному обсязі, решта положень, яких це не стосується, залишаються в повній мірі чинними та дійсними. У такому випадку Оператор повинен замінити таке положення дійсним, ефективним і таким, що має юридичну силу, яке якомога менше відхиляється від принципів, погоджених в цих ОУЗ, зберігаючи при цьому економічну і юридичну мету і сенс заміненого положення.

9.13 Усі спори, що виникають між Оператором та Клієнтом з приводу Договору та/або ОУП, включаючи спори щодо дійсності, тлумачення, розірвання Договору та/або ОУП, вирішуються сторонами в першу чергу за згодою. У разі недосягнення згоди справа передається на розгляд компетентного суду Словацької Республіки.

12.15 Цим Замовник надає компанії ABAVAB, s.r.o., IČO: 52869342, з місцезнаходженням за адресою: Ožvoldíkova 2006/10, 821 01 Bratislava, зареєстрована в Комерційному реєстрі ОС Братислава I, секція Sro, вкладиш №. 143381/B (далі - "оператор"), згоду на зберігання інформації про вакцинацію проти хвороби COVID-19 або про подолання хвороби COVID-19, або про негативний результат тесту на хворобу COVID-19 з метою спрощення та прискорення входу в приміщення оператора відповідно до зобов'язань, встановлених спеціальним законодавством (зокрема, Законом № 355/2007 Зб. зак. зак. про охорону, зміцнення та розвиток громадського здоров'я та чинного на даний момент розпорядження Управління громадського здоров'я Словацької Республіки та/або компетентного регіонального органу громадського здоров'я).

Контролер зберігатиме ці персональні дані про клієнта наступним чином:

- Інформація про вакцинацію проти COVID-19 протягом 1 року після останньої дози;

- Інформація про одужання від COVID-19 протягом максимум 180 днів після одужання;

- інформацію про негативний результат тесту на COVID-19 протягом 72 годин після забору зразка у випадку тесту RT-PCR або LAMP або 48 годин після забору зразка у випадку тесту на антиген.

Клієнт може відкликати згоду на обробку персональних даних у будь-який час особисто в приміщенні оператора або в письмовій формі за адресою місцезнаходження оператора.

Клієнт як суб'єкт даних може реалізовувати права суб'єкта даних у відносинах з контролером, які регулюються статтями 12-22 Регламенту Ради (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, що скасовує Директиву 95/46/ЄС. Таким чином, як суб'єкт даних, клієнт має право: (i) на доступ до своїх персональних даних, (ii) на виправлення неточних персональних даних, (iii) на обмеження (блокування) обробки персональних даних, (iv) на видалення персональних даних, (v) на перенесення даних, (vi) на подання скарги до наглядового органу, яким є Управління з питань захисту персональних даних Словацької Республіки, якщо є підозра, що персональні дані обробляються з порушенням чинного законодавства.

У Братиславі, 01.09.2022